Privacy

oneDOMUS, gevestigd aan de Hoornestraat 10 in Arnhem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

oneDOMUS verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons heeft verstrekt. Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Bedrijfsnaam indien van toepassing.
 • Voor- en achternaam.
 • Geboortedatum (alleen als u dit hebt doorgegeven).
 • Geslacht
 • Adresgegevens.
 • Telefoonnummer.
 • E-mailadres.
 • BTW-nummer (alleen als u dit hebt doorgegeven).
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website (dit wordt anoniem opgeslagen).
 • Internetbrowser en apparaat type (dit wordt anoniem opgeslagen).
 • IP-adres (dit wordt anoniem opgeslagen).

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens?

oneDOMUS verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om een door u aangevraagde offerte te kunnen opstellen en versturen.
 • Om beheer en ondersteuning te kunnen bieden bij problemen met een product of dienst.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en/of producten. Hiervoor gebruiken wij verschillende kanalen, zoals onze website, onze social media en onze e-nieuwsbrie via e-mail.
 • OneDOMUS analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • OneDOMUS verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

oneDOMUS neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van OneDOMUS) bij betrokken is. OneDOMUS gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Synchronisatie van gegevens over verschillende systemen. Zo blijven uw gegevens in al onze systemen of systemen die wij van derden gebruiken actueel en betrouwbaar.
 • Als u gebruik maakt van de betaaldienst Rabobank of Mollie gaan zij controleren of u  voldoet aan de voorwaarden. Hiervoor kunnen ze geautomatiseerde systemen gebruiken.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Uw gegevens worden minimaal voor zeven jaar bewaard. Dit heeft te maken met regels van de Belastingdienst. In die regels staat dat wij als bedrijf verplicht zijn onze administratie zeven jaar te bewaren. Na deze zeven jaar verwijderen wij uw gegevens alleen als u daarom vraagt. De reden dat wij dit doen is dat u niet opnieuw al uw gegevens hoeft door te geven als u bijvoorbeeld een nieuwe offerte wilt aanvragen. Wilt u gebruik maken van betalen op rekening, dan is het ook belangrijk dat uw gegevens in ons systeem staan, zodat wij kunnen controleren of u aan de voorwaarden voldoet. Wilt u dat wij uw gegevens verwijderen? Stuur een e-mail naar contact@onedomus.nl.

Delen van persoonsgegevens met derden

oneDOMUS deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. oneDOMUS blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies die wij gebruiken 

 • Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.
 • oneDOMUS gebruikt cookies van Google Analytics om meer inzicht te krijgen over hoe (potentiële) klanten onze website gebruiken, zodat wij deze kunnen optimaliseren. Door integratie van social media op onze website is het mogelijk dat er door derden partijen cookies opgeslagen worden. De gegevens worden geanonimiseerd voordat ze worden opgeslagen. Met Google hebben wij een verwerkersovereenkomst.
 • Het is mogelijk om u af te melden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

 • U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen als deze niet kloppen, niet compleet zijn of niet (meer) te zaken doen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door oneDOMUS en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door uw genoemde organisatie, te sturen.
 • U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar contact@onedomus.nl. Als u een account heeft, kunt u zelf ook een aantal zaken aanpassen.
 • Wij zijn verplicht om onze administratie zeven jaar te bewaren voor de Belastingdienst. Dat houdt in dat wij bepaalde gegevens pas mogen verwijderen als die termijn is verstreken.
 • Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe hebben wij uw persoonsgegevens beveiligd?

oneDOMUS neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens desondanks niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via  contact@onedomus.nl.