Disclaimer

Algemeen

oneDOMUS (Kamer van Koophandel 52142183), hierna te noemen oneDOMUS, verleent u hierbij toegang tot www.onedomus.nl en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door oneDOMUS en derden zijn aangeleverd. oneDOMUS behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op www.onedomus.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid

De op www.onedomus.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van oneDOMUS en/of www.onedomus.nl .Gebruikers kunnen zelf inhoud/reacties plaatsen op www.onedomus.nl. oneDOMUS en/of www.onedomus.nl oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit. oneDOMUS zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.

Informatie van derden, producten en diensten

Als oneDOMUS en/of www.onedomus.nl hyperlinks naar internetsites van derden aanbiedt, betekent dit niet dat oneDOMUS en/of www.onedomus.nl de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. oneDOMUS en/of www.onedomus.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door oneDOMUS en/of www.onedomus.nl niet geverifieerd.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij oneDOMUS en haar licentiegevers en gebruikers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van oneDOMUS, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. Het is niet toegestaan webpagina”s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video”s of interactieve applicaties) van www.onedomus.nl op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.